Classical and Concert Music Videos

Featured

Tags

, , , , , ,

If you want to enjoy more, stay tuned for the next updated on GKpiano.net or subscribe our GKpiano Channel on Youtube!

(Nếu các bạn muốn thưởng thức thêm, hãy đón xem những nhạc phẩm được cập nhật mới tiếp theo trên GKpiano.net hoặc subscribe kênh  GKpiano của chúng tôi trên Youtube!)

 

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00132

Featured

Tags

, , , , , , ,

bai00132

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Giáo dục một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Đừng bao giờ xem nhẹ bất cứ điều gì.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00127

Featured

Tags

, , , , , , , , , , , , ,

bai00127

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Tất cả các bạn nhân viên nên nhớ điều này: mỗi người trong các bạn đang trả lương cho chính mình vì không ai muốn trả lương cho một người làm việc tệ.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00144

Tags

, , ,

bai00144

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Hãy cẩn thận. Có nhiều thông tin giả mạo trên các mạng xã hội.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Vietnamese for Foreigners Every Thursday – 00016

Tags

, , ,

sentence_0016

Click the above image to watch the video clip!

Welcome everyone! Today we will learn how to say this sentence “Next year, we’ll take a vacation to Vietnam.” in Vietnamese. We also teach you how to pronounce the 16th letter of the Vietnamese Alphabet via sentence No.16.

So, friends, welcome to GK Vietnamese Program for foreigners every Thursday!

“LIKE” our fanpage to help other friends who travel to or work in Vietnam have a chance to improve their communication in Vietnamese. Thank you.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00143

Tags

, , , , , ,

bai00143

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Các nhà sản xuất cũng nên cân nhắc những khía cạnh về môi trường, chứ không phải chỉ vì lợi nhuận mà thôi.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00142

Tags

, , , , ,

bai00142

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Hãng Apple gỡ bỏ rất nhiều chương trình ứng dụng bí mật thu thập thông tin cá nhân của người dùng.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Thông báo (Announcement)

GK sẽ giúp tất cả những ai chưa bao giờ biết tiếng Anh mà khao khát được học và giao tiếp tiếng Anh từ căn bản đến nâng cao. Cho đến bây giờ GK đã upload được khoảng 155 video clip lên Youtube. GK team bận rất nhiều việc, cho nên tạm thời chưa sắp xếp được để làm những video clips mới. Mong các bạn thông cảm. Khi nào chúng tôi sắp xếp được trở lại thì chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho các bạn trên các mạng xã hội.

GK are glad to help all the Vietnamese, who had no ideas of what the English language is, be able to learn and communicate in English from Beginners’ level up to Advanced Leaners’ one. So far, GK has uploaded about 155 video clips onto Youtube. GK team has been so busy on different things, we, therefore, cannot manage time to create any further clips at the moment . Sorry about that. When we are able to do again, we’ll share the updates with you via the social networks.

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00141

Tags

, ,

bai00141

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Bạn vui lòng cung cấp thông tin chi tiết cá nhân của bạn cho chúng tôi.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00140

Tags

, , , , ,

bai00140

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Bạn vui lòng điền vào mẫu (đơn) này và nộp (nó) trước ngày 20 tháng 12.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Mỗi ngày một câu Tiếng Anh – 00139

Tags

, ,

bai00139

Nhấp chuột vào hình bên trên để xem Video clip!

Xin chào các bạn. Hôm nay, chúng ta học nội dung sau đây: “Hãy có tính tổ chức, rồi nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều thời gian.”

Để diễn đạt nội dung trên bằng tiếng Anh như thế nào, mời các bạn xem video clip bên trên.

Lưu ý: kể từ bây giờ trở đi, các bạn có thể truy cập trực tiếp địa chỉ website: GKtienganh.com

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e

Vietnamese for Foreigners Every Thursday – 00015

Tags

, , ,

sentence_0015

Click the above image to watch the video clip!

Welcome everyone! Today we will learn how to say this sentence “I would like to hire a motorcycle.” in Vietnamese. We also teach you how to pronounce the 15th letter of the Vietnamese Alphabet via sentence No.15.

So, friends, welcome to GK Vietnamese Program for foreigners every Thursday!

“LIKE” our fanpage to help other friends who travel to or work in Vietnam have a chance to improve their communication in Vietnamese. Thank you.

logo_e