Thank you for learning English and Vietnamese with GK program so far. GK Team will be on vacation for 3 weeks. Therefore, we won’t provide any more lessons until the 5th of October, 2015. So it’s a great opportunity for you to review the old video clips. See you back on Oct 5.

Cám ơn các bạn tham gia học tiếng Anh và tiếng Việt với chương trình GK. Nhóm GK sẽ nghỉ hè 3 tuần. Cho nên, đến 05/10/2015, chúng ta sẽ bắt đầu học trở lại. Đây là cơ hội tốt để các bạn ôn lại những video clip cũ. Hẹn gặp lại các bạn vào 5/10.

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e