GK team will be busy working on different other things every Monday, so we can only provide tutorial video clips anywhere between Tuesday and Friday (4 days per week) from now on. There are about 150 clips uploaded so far. We think you should arrange your time to review the previous ones. Thanks for learning with GK Team.

Nhóm GK sẽ bận nhiều việc khác vào mỗi Thứ Hai hằng tuần, cho nên chúng tôi chỉ có thể dạy từ Thứ Ba đến Thứ Sau, từ giờ trở đi (4 ngày/tuần). Cho đến giờ, có Khoảng 150 video clips được upload lên rồi. Chúng tôi nghĩ rằng các bạn nên sắp xếp thời gian ôn lại những clip cũ. Cám ơn các bạn theo học với Nhóm GK.

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e