Mò kim đáy bể.

Look for a needle in a haystack.
(Try to find a needle in a haystack.)


Giải thích:

Mỗi ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau nhưng hàm ý một nghĩa giống nhau. Trong trường hợp này, câu trên muốn nói rằng một điều gì hay một thư gì đó vô cùng hoặc không thể nào tìm kiếm được.

Look for: tìm kiếm
Try: cố gắng
Find: tìm thấy
Needle: cây kim
Haystack: đống rơm

Dịch xác nghĩa là tìm kiếm 1 cây kim trong đống rơm/ Cố gắng tìm thấy 1 cây kim trong đống rơm.

Ví dụ tình huống:

Whoever tries to get the perfect TOEFL iBT score “120/120” is like looking for a needle in a haystack.

(Ai mà cố gắng đạt điểm TOEFL iBT tuyệt đối “120/120” thì giống như mò kim đáy bể.)

Lưu ý: những thành ngữ – châm ngôn – tục ngữ này là người bản xứ người ta dùng và mình phải dùng đúng như thế thì người ta mới hiểu ý bạn muốn nói gì.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e