Ếch ngồi đáy giếng.

A frog in the well.


Giải thích:

Mỗi ngôn ngữ cũng có những câu ngạn ngữ riêng của nó, ví dụ câu trên là ngạn ngữ của Trung Quốc và người người Việt Nam cũng rất quen thuộc. Hình ảnh con ếch ở trong cái giếng cho thấy nó chỉ nhìn được một khoảng trời qua miệng giếng mà thôi, dẫu vậy nó nghĩ rằng nó đã có cả một thế giới riêng, trong khi nó không biết rằng có cả một thế giới bao la vô tận bên ngoài cái giếng đó. Hình ảnh này hàm ý một người có đầu óc hẹp hòi cũng vậy, người đó nghĩ mình hiểu biết rất nhiều, mình đã có cả một thế giới riêng nhưng kiến thức và thế giới của người đó chỉ gói gọn trong cái giếng và tầm nhìn của con ếch ở trong cái giếng đó mà thôi.

Lưu ý: đây là câu nói mỉa mai hay chê bai. Cẩn thận khi dùng câu này nhe các bạn. Và nếu dùng với người Tây thì phải giải thích vì đây không phải là ngạn ngữ của họ.

Frog: con ếch
Well: Cái giếng

Dịch xác nghĩa là một con ếch ở trong cái giếng.

Ví dụ tình huống:

His view of this project is so narrow, just like a frog in the well.
(Tầm nhìn của anh ta về dự án này quá hạn hẹp, giống như ếch ngồi đấy giếng vậy đó.)

Nếu nói như dưới đây thì người Tây sẽ hiểu liền, nhưng đó không phải là câu ngạn ngữ mà chỉ là câu nói thông thường.

He’s a narrow-minded person so his view of this project is the same.
(Anh ta là người có đầu óc hẹp hòi nên tầm nhìn của anh ta về dự án này cũng y như vậy.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e