1. Nước tới trôn mới nhảy.
    Let grass grow under feet.
  2. Mất bò mới lo làm chuồng.
    Lock the barn door after the horse has bolted.
    (Lock the stable door after the horse has bolted.)

Giải thích:

Mỗi ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau nhưng hàm ý một nghĩa giống nhau. Trong trường hợp này, cả 2 câu trên đều mang ý nghĩa tương tư nhau, ý của 2 câu này muốn nói rằng một người thờ ơ, dửng dưng trước một sự việc gì đó, khi xảy ra sự mất mát hay thất bại rồi thì hối tiếc và bắt đầu cẩn trọng đề phòng cho tương lai, không để xảy ra tương tư như thế lần nữa, nhưng nhiều khi có những thứ đã mất đi rồi không thể tìm lại được.

Grass: cỏ
Grow:
mọc
Under:
bên dưới
Foot:
chân / Feet: 2 chân (hoặc khi muốn nói nhiều hơn 2 chân)
Lock:
khoá
Barn/stable door:
cửa chuồng (bò, ngựa)
Horse:
ngựa
Bolt:
chạy mất

Dịch xác nghĩa là:

(1) Để cỏ mọc ngay dưới chân.
(2) Khoá cửa chuồng ngựa sau khi ngựa đã chạy mất.

Ví dụ tình huống:

(1) If you let grass grow under your feet, you’ll lose this great opportunity to grow your career path.
(Nếu bạn để nước tới trôn áo mới nhảy thì bạn sẽ đánh mất cơ hội quí giá này để phát triển con đường nghề nghiệp của bạn.)

(2) He quit smoking after being diagnosed with lung cancer. Now that he has learned this saying: “Lock the barn door after the horse has bolted.”
Anh ta đã bỏ hút thuốc lá sau khi được chẩn đoán bị ung thư phổi. Giờ đây, anh ta đã học biết câu này: “Mất bò mới lo làm chuồng.”

Lưu ý: những thành ngữ – châm ngôn – tục ngữ này là người bản xứ người ta dùng và mình phải dùng đúng như thế thì người ta mới hiểu ý bạn muốn nói gì.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e