Tam sao thất bản.

A tale never loses in the telling.


Giải thích:

Mỗi ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau nhưng hàm ý một nghĩa giống nhau. Trong trường hợp này, câu nói trên có nghĩa là khi một sự việc hay một câu truyện được thuật lại bởi nhiều người khác nhau, mỗi người tự thêm mắm dặm muối vào đó hoặc phóng đại sự việc hay câu truyện đó đến nỗi không ai biết sự thật về sự việc hay câu truyện nguyên bản là gì.

Tale: câu truyện, chuyện kể (thường là truyện tưởng tượng hay chuyện bịa đặt)
Lose:
mất mát
In the telling: trong lúc kể, trong sự kể.

Dịch xác nghĩa là: Câu truyện chẳng bao giờ mất mát gì trong sự kể. (Ví dụ một câu truyện được kể bởi một người trước đám đông, và người này nghĩ rằng câu truyện chẳng mất mát gì khi thêm thắt vài ý riêng vào câu chuyện cho hấp dẫn. Thế là, những người nghe câu chuyện này cũng làm y như thế khi họ tường thuật lại. Và cứ thế tiếp tục, đến một lúc, chẳng ai biết câu truyện nguyên bản là gì.)

Ví dụ tình huống:

Well, his friend’s fight tale never loses in the telling. Someone said his friend alone saved an innocent woman from five street muggers yesterday, but, in fact, quite a lot good people gave him a hand in the fight.
(Well, câu truyện đánh nhau của bạn anh ta đúng là tam sao thất bản. Một người nói rằng một mình bạn của anh ta cứu một phụ nữ vô tội khỏi 5 tên cướp đường phố ngày hôm qua, nhưng, thực tế, thì rất nhiều người tử tế cùng chung tay với bạn anh ta trong trận chiến đó.)

Lưu ý: những thành ngữ – châm ngôn – tục ngữ này là người bản xứ người ta dùng và mình phải dùng đúng như thế thì người ta mới hiểu ý bạn muốn nói gì.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e