Câu hỏi:
Dân số của Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu?
What’s the population of Vietnam in 2019?
(What is the population of Vietnam in 2019?)

Trả lời:
Khoảng 96,5 triệu.
About 96.5 million.


Giải thích:

*Câu hỏi:

– Dân số: population
– Của: of
– Việt Nam: Vietnam
– (Trong) năm 2019: in 2019. Trong tiếng Việt nhiều khi chúng ta lượt bớt từ. VD: Dân số Việt Nam năm 2019 nhiêu rồi? hay Dân số Việt Nam bao nhiêu nhỉ? = Dân số của Việt Nam trong năm 2019 là bao nhiêu?
– Là: be
– Bao nhiêu: What. thông thường bạn nghe người ta nói bao nhiêu = how many hoặc là bao nhiêu = how much. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn phải hiểu “Dân số của Việt Nam trong năm 2019 là bao nhiều? = Dân số của Việt Nam trong năm 2019 là gì?” Trong tiếng Anh, người ta dùng chữ “what” để hỏi về thông tin, nghĩa là muốn hỏi thông tin về dân số, chẳng hạn, người ta phải dùng chữ “what“.

* Phương pháp dịch sang tiếng Anh gồm các bước cơ bản như dưới đây. Tuỳ theo câu phước tạp hay đơn giản, số bước sẽ thay đổi phù hợp.

Bước 1:
Dịch từng từ một sang tiếng Anh và sắp xếp y như cấu trúc tiếng Việt. Không thêm bớt bất cứ thứ gì vào đó. Chúng ta sẽ viết như dưới đây:

Dân số của Việt Nam (vào) năm 2019 là bao nhiêu?
Population of Vietnam in 2019 (be) what?

Bước 2:
Phân tích câu, từ.
Đây là câu hỏi. Trong tiếng Anh, những từ What, When, Where, How… được đem ra đặt đầu câu, cho nên phải viết lại như sau:

What population of Vietnam in 2019 (be)?

Bước 3:
Xác định thì trong tiếng Anh.

Câu này đang nói đến một sự thật thông thường cho nên dùng thì hiện tại đơn (the Simple Present Tense). Vì vậy động từ “be” sẽ biến thành một trong 3 từ sau: am is hoặc là are“. Và câu này được viết lại như sau:

What population of Vietnam in 2019 (am/ is/ are)?

Bước 4:
Xác định chủ từ là ngôi thứ I, II, hay ngôi thứ III số ít hay số nhiều.
Population là danh từ ở ngôi thứ 3 số ít cho nên phải dùng với động từ “is. Câu trên được viết lại như sau:

What population of Vietnam in 2019 is?

Bước 5:
Cách dùng trợ động từ trong câu hỏi hay câu phủ định.
Đây là câu hỏi. Trong tiếng Anh, câu hỏi phải có trợ động từ đặt trước chủ từ. Trong trường hợp này, “is” bản thân của nó là động từ chính cũng là trợ động từ, cho nên câu trên viết lại như sau:

What is population of Vietnam in 2019?

Bước 6: Đây là bước hoàn chỉnh.
Mình chỉ cần lưu ý cách sử dụng mạo từ xác định “the” hay mạo từ bất định “a” trong trường hợp nào.

Trong trường hợp này, chữ “dân số” phải được xác định là dân số của nước nào, cho nên phải có mạo từ xác định “the” trước chữ “population”. Vì vậy câu trên được viết lại hoàn chỉnh như sau:

What is the population of Vietnam in 2019?

hoặc là:

What’s the population of Vietnam in 2019? (‘s = is: đây là cách sử dụng trong văn nói tiếng Anh cho lưu loát. Thế thôi.)

* Câu Trả lời: làm theo các bước như trên. Trong trường hợp dưới đây, là câu khẳng định rất đơn giản cho nên dịch từng từ là xong.

Khoảng: About (khoảng)
96,5 triệu: 96.5 million (Trong tiếng Anh, dùng dấu chấm “.” giữa phần nguyên và phần thập phân.)

Câu dịch hoàn chỉnh như sau:

Khoảng 96,5 triệu.
About 96.5 million. (cách đọc: ninety six point five million.)

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e