Câu hỏi:
Bạn học đàn piano được bao lâu rồi?
How long have you been learning the piano?

Trả lời:
Khoảng 7 năm.
About 7 years.


Giải thích:

*Câu hỏi:

– Bạn: you
– Học: learn
– Đàn Piano: piano
– Bao lâu: how long

* Phương pháp dịch sang tiếng Anh gồm các bước cơ bản như dưới đây. Tuỳ theo câu phước tạp hay đơn giản, số bước sẽ thay đổi phù hợp.

Bước 1:
Dịch từng từ một sang tiếng Anh và sắp xếp y như cấu trúc tiếng Việt. Không thêm bớt bất cứ thứ gì vào đó. Chúng ta sẽ viết như dưới đây:

Bạn học đàn piano được bao lâu rồi?
You (learn) piano how long?

Bước 2:
Phân tích câu, từ.
Đây là câu hỏi. Trong tiếng Anh, những từ What, When, Where, How… được đem ra đặt đầu câu, cho nên phải viết lại như sau:

How long you (learn) piano?

Bước 3:
Xác định thì trong tiếng Anh.

Câu này muốn hỏi bạn đã và đang học piano được bao lâu. Vì vậy, câu này dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (the Present Perfect Tense). Cho nên động từ “learn” sẽ biến thành “has/have been learning“. Và câu này được viết lại như sau:

How long you (has/have been learning) piano?

Bước 4:
Xác định chủ từ là ngôi thứ I, II, hay ngôi thứ III số ít hay số nhiều.
You là chủ từ ở ngôi thứ II, mà ngôi thứ II số ít hay nhiều gì cũng dùng với động từ, trong trường hợp này là “have been learning“. Câu trên được viết lại như sau:

How long you (have been learning) piano?

Bước 5:
Cách dùng trợ động từ trong câu hỏi hay câu phủ định.
Đây là câu hỏi. Trong tiếng Anh, câu hỏi phải có trợ động từ đặt trước chủ từ. Trong trường hợp này, “have” là trợ động từ, cho nên câu trên viết lại như sau:

How long have you been learning piano?

Bước 6: Đây là bước hoàn chỉnh.
Mình chỉ cần lưu ý cách sử dụng mạo từ xác định “the” hay mạo từ bất định “a” trong trường hợp nào.

Trong ngữ pháp tiếng Anh, mạo từ xác định “the” thường đươc dùng trước các nhạc cụ. trong trường hợp này làthe piano. Vì vậy câu trên được viết lại hoàn chỉnh như sau:

How long have you been learning the piano?

Thật ra, trong văn nói nhiều người cũng chẳng cần dùng “the” trước từ piano. Thậm chí người ta còn nói như vầy cho nhanh gọn: How long you’ve been learning piano? Trong thực tế, chẳng ai bắt bẻ đúng sai về ngữ pháp và chẳng ai quan tâm đến điều đó. Điều người ta quan tâm nhất là bạn muốn nói gì và người ta có hiểu điều bạn muốn nói và truyền đạt hay không.

* Câu Trả lời: làm theo các bước như trên. Trong trường hợp dưới đây, là câu khẳng định rất đơn giản cho nên dịch từng từ là xong.

Khoảng: About
7 năm: 7 years.

Câu dịch hoàn chỉnh như sau:

Khoảng 7 năm.
About 7 years.

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e