Câu hỏi:
Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
Do you think (that) you will finish the violin sheet music for the hit song “Despacito” tomorrow?

Trả lời:
Không chắc lắm. Tôi nghĩ có lẽ ngày mốt.
Not quite sure. Possibly the day after tomorrow, I think.


Giải thích:

*Câu hỏi:

– Bạn: you
– Nghĩ: think
– Sẽ: will
– Làm xong: finish
– Tờ nhạc bướm dành cho violin: violin sheet music
– Cho: for
– Ca khúc đình đám: hit song
– Vào ngày mai: tomorrow

* Phương pháp dịch sang tiếng Anh gồm các bước cơ bản như dưới đây. Tuỳ theo câu phước tạp hay đơn giản, số bước sẽ thay đổi phù hợp.
Trong trường hợp trên, câu này có 2 mệnh đề
.

Bước 1:
Dịch từng từ một sang tiếng Anh và sắp xếp y như cấu trúc tiếng Việt. Không thêm bớt bất cứ thứ gì vào đó. Chúng ta sẽ viết như dưới đây:

Mệnh đề 1: mệnh đề chính
Bạn nghĩ
You (think)

Mệnh đề 2: mệnh đề phụ
Bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai.
You (will) finish violin sheet music for hit song “Despacito” tomorrow.

Bước 2:
Phân tích câu, từ + ghép 2 hay nhiều mệnh đề
Đây là câu hỏi, có 2 mệnh đề chính phụ. Trong tiếng Việt các bạn thấy có thêm từ “chứ” ở cuối câu hỏi, trong tiếng Anh thì không cần dịch những từ này, cho nên câu này ghép lại như sau:

Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
You (think) you (will) finish violin sheet music for hit song “Despacito” tomorrow?

Bước 3:
Xác định thì trong tiếng Anh.
Câu này, ở mệnh đề chính là câu nói thông thường nên dùng thì hiện tại đơn (the Present Simple Tense). Còn ở mệnh đề phụ thì diễn tả một hành động trong tương lai, nhưng mệnh đề này muốn hỏi về sự việc trong tương lai mà không có hoạch định trước hay biết trước, cho nên dùng thì tương lai đơn (the Simple Future Tense) cho mệnh đề này. Vậy là (will) finish cũng được giữ nguyên là will finish.  Và câu này được viết lại bằng cách nối 2 mệnh đề lại với nhau như sau:

Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
You (think) you will finish violin sheet music for hit song “Despacito” tomorrow?

Bước 4:
Xác định chủ từ là ngôi thứ I, II, hay ngôi thứ III số ít hay số nhiều.
Nên nhớ câu này có 2 mệnh đề, tức là động từ của mệnh đề chính lệ thuộc vào chủ từ của mệnh đề chính, còn động từ của mệnh đề phụ lệ thuộc vào chủ từ của mệnh đề phụ. Tuy nhiên, cả 2 chủ từ của 2 mệnh đề này đều là chữ “you“, cho nên động từ đi phía sau nó là động từ dùng  với nó không cần thay đổi gì hết. Riêng những động từ modal verb như “will, would, can, could, may, might, should, must…” luôn luôn được giữ nguyên cho dù chủ từ của nó ở ngôi thứ mấy, số ít hay số nhiều và nó cũng đóng vai trò vừa là modal verb, vừa là trợ động từ luôn. Và câu trên được viết lại như sau:

Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
You think you will finish violin sheet music for hit song “Despacito” tomorrow?

Bước 5:
Cách dùng trợ động từ trong câu hỏi hay câu phủ định.
Đây là câu hỏi và có 2 mệnh đề chính phụ. Trong tiếng Anh, câu hỏi dạng này phải có trợ động từ đặt trước chủ từ của mệnh đề chính. Trong trường hợp này mệnh đề chính được chia ở thì hiện tại đơn, cho nên dùng trợ động từ “Do hoặc Does“. Nhưng vì chủ từ của nó ở ngôi thứ II cho nên dùng “Do“. Lưu ý: trợ động từ được thêm vào để tạo ra dạng câu hỏi hay câu phủ định, chứ bản thân nó không có được dịch sang tiếng Việt nha các bạn. Và câu này được viết lại như sau:

Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
Do you think you will finish violin sheet music for hit song “Despacito” tomorrow?

Bước 6: Đây là bước hoàn chỉnh.
Mình chỉ cần lưu ý cách sử dụng mạo từ xác định “the” hay mạo từ bất định “a” trong trường hợp nào.

Ở đây, ta muốn xác định tờ nhạc bướm dành cho nhạc cụ gì và bài hát nổi tiếng đó là bài gì, cho nên dùng mạo từ xác định “the” trước 2 cụm từ đó. Vì vậy câu trên được viết lại hoàn chỉnh như sau:

Bạn nghĩ bạn sẽ làm xong tờ nhạc bướm (dành cho ) violin cho ca khúc đình đám “Despacito” vào ngày mai chứ?
Do you think you will finish the violin sheet music for the hit song “Despacito” tomorrow?

Bạn có thể dùng từ “that” giữa 2 mệnh đề chính phụ như dưới đây, nhưng không cần thiết cho văn nói.
Do you think that you will finish the violin sheet music for the hit song “Despacito” tomorrow?

Thật ra, trong văn nói nhiều người cũng có thể nói như sau:

You think you’ll finish the violin sheet music for the hit song “Despacito” tomorrow?

hoặc là

You think you’ll finish the violin sheet music for “Despacito” tomorrow?
(vì bản thân chữ Despacito là tên nổi tiếng của bài hát đó rồi, cho nên chỉ cần nói tên nó thôi thì người ta đều biết.)

* Câu Trả lời: làm theo các bước như trên. Trong trường hợp dưới đây, là những câu khẳng định rất đơn giản cho nên dịch từng từ và thay đổi một ít là xong.

Không: not
Chắc: sure
Lắm: quite
Có lẽ (có thể): Possibly
Ngày mốt: the day after tomorrow.

Dịch từng từ sang tiếng Anh:

Không chắc lắm. Tôi nghĩ có lẽ ngày mốt.
Not sure quite. I think possibly the day after tomorrow.

Trong tiếng Anh, phó từ (Abverb) đặt trước tính từ (adjective) để bổ nghĩa cho nó. Cho nên quite (abverb) phải được đặt trước sure (adjective). Câu này được viết lại như sau:

Câu dịch hoàn chỉnh như sau:

Không chắc lắm. Tôi nghĩ có lẽ ngày mốt.
Not quite sure. I think possibly the day after tomorrow.

Tuy nhiên, trong tiếng Anh, người bản xứ thường nhấn mạnh câu trả lời đúng trọng tâm. Ở đây trọng tâm là “Có lẽ ngày mốt = possibly the day after tomorrow.” vì không cần các cụm từ phụ nào khác, nó vẫn đảm bảo ý nghĩa của câu trả lời. Cho nên, thông thường người bản xứ hay nói câu trên như sau:

Không chắc lắm. Tôi nghĩ có lẽ ngày mốt.
Not quite sure. Possibly the day after tomorrow, I think.

(Nhớ là trước “I think” là phải có dấu phẩy nếu cụm từ này ra cuối câu.)

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e