Thứ Bảy vừa rồi, khi chúng tôi đang đi bộ đến công viên, chúng tôi nhìn thấy một tai nạn xe gắn máy kinh khủng. Cả hai người điều khiển phương tiện đều (trở nên) bất tĩnh. Họ được một vài người dân đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Last Saturday, when we were walking to the park, we saw a terrible bike accident. Both of the riders became unconscious. They were taken to a hospital immediately by some people.


Giải thích:

Đoạn văn chẳng qua là do nhiều câu ghép lại với nhau thành một đoạn văn. Như vây, khi dịch sang tiếng Anh thì chúng ta vẫn dịch từng câu một. Cũng áp dụng những phương pháp dịch trong những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước.

Để dễ dàng phân tích và dịch đoạn văn trên, chúng tôi viết nó thành những câu như dưới đây:

1. Thứ Bảy vừa rồi, khi chúng tôi đang đi bộ đến công viên, chúng tôi nhìn thấy một tai nạn xe gắn máy kinh khủng.

2. Cả hai người điều khiển phương tiện đều bất tĩnh.

3. Họ được một vài người dân đưa đến bệnh viện ngay lập tức.

Từ giờ trở đi, các bạn tự bám theo các phương pháp dịch của những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước đây, chúng tôi chỉ phân tích những gì cần thiết giúp các bạn.

Toàn bộ đoạn văn trên nói về sự việc đã xảy ra vào Thứ Bảy vừa rồi, nghĩa là trong quá khứ và đã kết thúc. Cho nên phải dùng những thì diễn tả hành động xảy ra và kết thúc trong quá khứ. Bây giờ chúng ta xem xét từng câu một.

Chúng tôi phân tích mẫu câu 1 cho các bạn, các bạn tự làm những câu còn lại.

Thứ Bảy: Saturday
Vừa rồi, vừa qua: last

Đi bộ: walk
Công viên: park
Nhìn thấy: see
Tai nạn: accident
Xe gắn máy, xe đạp: bike
Kinh khủng: terrible

Cách dịch những cụm từ:

Trong tiếng Anh, tính từ (adjective) được đặt trước danh từ để bổ nghĩa cho nó.

Thứ Bảy vừa rồi: Last Saturday

Tai nạn xe gắn máy kinh khủng: terrible bike accident.
(trong cụm từ này, chữ bike là danh từ, nhưng nó đóng vai trò như tính từ, vì sao? Bởi vì nó làm rõ nghĩa cho từ “tai nạn”. Có nhiều loại tai nạn: tai nạn xe hơi (car accident), tai nạn máy bay (plane accident), tai nạn tàu hoả (train accident)… Ở đây mình muốn nhấn mạnh là tai nạn xe gắn máy (bike accident).

Trong câu này, có 2 mệnh đề:

Mệnh đề 1 (mệnh đề phụ): Khi chúng tôi đang đi bộ đến công viên.
Mệnh đề 2 (mệnh đề chính): chúng tôi nhìn thấy một tai nạn xe gắn máy kinh khủng.

Rõ ràng, khi phân tích, các bạn thấy rằng chúng tôi “đang” đi bộ đến công viên thì nhìn thấy” một tai nạn. Khi tai nạn xảy ra thì xảy ra tức thì, còn đi bộ là một hành động đang tiếp diễn.

Như vậy, mệnh đề 1 dùng quá khứ tiếp diễn (the Past Continuous Tense), và mệnh đề 2 dùng quá khứ đơn (the Simple Past Tense)

Công thức:

The Past Continuous Tense: Chủ từ + was/were + Verb -ing.

The Simple Past Tense: Chủ từ + Verb – ED (động từ qui tắt) hoặc Verb ở cột II trong bảng động từ bất qui tắt.

Thứ Bảy vừa rồi, khi chúng tôi đang đi bộ đến công viên, chúng tôi nhìn thấy một tai nạn xe gắn máy kinh khủng.
Last Saturday, when we were walking to the park, we saw a terrible bike accident.

Các bạn thấy chủ từ “we” là ngôi thứ I số nhiều cho nên đi với động từ “were” trong trường hợp này. Động từ “saw” là động từ bất qui tắt cột II trong bảng động từ bất qui tắc. Mạo từ “the” được dùng trước từ “park” vì chúng tôi muốn xác định công viên mà chúng tôi thường xuyên đển đó hoặc chúng tôi biết tên công viên đó.

Tương tự, các bạn tự làm những câu còn lại rồi ghép thành đoạn văn như trên. Lưu ý: câu 3 được chia ở thể bị động (passive voice).

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e