Chúng tôi đã từng đến Hà Nội 3 lần. Lúc đó, nó vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ. Chúng tôi thăm viếng một vài nơi chẳng hạn như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Quảng Trường Ba Đình. Có lẽ, lúc này vào tuần tới, chúng tôi sẽ đang đi dạo quanh thành phố Vũng Tàu.

We have been to Ha Noi three times. At that time, it was not as busy as it is now. We have visited several places such as Hoan Kiem Lake, West Lake, Ba Dinh Square. Possibly, by this time next week, we will be walking around Vung Tau city.


Giải thích:

Đoạn văn chẳng qua là do nhiều câu ghép lại với nhau thành một đoạn văn. Như vây, khi dịch sang tiếng Anh thì chúng ta vẫn dịch từng câu một. Cũng áp dụng những phương pháp dịch trong những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước.

Để dễ dàng phân tích và dịch đoạn văn trên, chúng tôi viết nó thành những câu như dưới đây:

1. Chúng tôi đã từng đến Hà Nội 3 lần.

2. Lúc đó, nó vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ.

3. Chúng tôi thăm viếng một vài nơi chẳng hạn như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Quảng Trường Ba Đình.

4. Có lẽ, lúc này vào tuần tới, chúng tôi sẽ đang đi dạo quanh thành phố Vũng Tàu.

Từ giờ trở đi, các bạn tự bám theo các phương pháp dịch của những bài post “Dịch thuật, Hỏi – đáp” trước đây, chúng tôi chỉ phân tích những gì cần thiết giúp các bạn.

Câu 1: Chúng tôi đã từng đến Hà Nội 3 lần.

Dùng thì hiện tại hoàn thành (the Present Perfect Tense). Thì này diễn tả một hành động xảy ra vào thời điểm không xác định trong quá khứ. Rõ ràng, chúng tôi đã đến đó 3 lần nhưng không nói rõ về thời gian là lúc nào trong quá khứ.

Công thức:

Subject + have/has + verb-ed (nếu động từ trong bảng động từ bất qui tắc thì cột III)

Đã từng Đến một nơi nào đó: Have been to
Lần: time (số nhiều là times)

We have been to Ha Noi three times.

Câu 2: Lúc đó, nó vẫn chưa nhộn nhịp như bây giờ.

Dùng thì quá khứ đơn. Trong câu này có cấu trúc so sánh bằng.

Công thức so sánh bằng:

As + Adjective + as

– Nhộn nhịp, bận rộn: busy

At that time, it was not as busy as it is (busy) now. (Trong tiếng Anh, người ta lượt bỏ từ “busy” để câu bớt lượm thượm.)

Các bạn cũng để ý thì ở hai động từ be: “was” và “is“. Vào lúc đó, thì nó không có nhộn nhịp (quá khứ đơn) như (nó nhộn nhịp) bây giờ (hiện tại đơn).

Câu 3: Chúng tôi thăm viếng một vài nơi chẳng hạn như Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Quảng Trường Ba Đình.

Dùng thì hiện tại hoàn thành như câu 1.

– Viếng thăm: visit
– Một vài: several
– Nơi: place (số nhiều places)

We have visited several places such as Hoan Kiem Lake, West Lake, Ba Dinh Square.

Câu 4: Có lẽ, lúc này vào tuần tới, chúng tôi sẽ đang đi dạo quanh thành phố Vũng Tàu.

Dùng thì tương lai tiếp diễn (the Future Continuous Tense). Thì này diễn tả một hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai. Câu trên nói rằng “Vào lúc này tuần tới”, chúng tôi sẽ đang đi dạo quanh thành phố Vũng Tàu.

Công thức:

will + be + verb-ing

– Vào lúc này, trước lúc này: by this time
– Tuần tới: next week
– Đi dạo: walk around

Possibly, by this time next week, we will be walking around Vung Tau city.

Lưu ý: GKtienganh.com muốn giải thích để mọi lứa tuổi có thể học được. Những ai biết rồi, thì bỏ qua phần giải thích. Xin cảm ơn. Các bạn có thể dùng phương pháp trên để dịch bất cứ câu nói thông thường nào sang tiếng Anh ngoại trừ thành ngữ, châm ngôn, hay tục ngữ.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e