Tags

,

Mẫu câu GK01

Subject + (Complete) Intransitive Verb

(Chủ từ + Nội Động từ)

Lưu ý: Thông thường động từ này được gọi là Intransitive Verb, cũng có người gọi là Intransitive Complete Verb hay Complete Intransitive Verb đều được cả.


Giải thích:

Subject: Chủ thể của động từ. Nghĩa là người hay vật thực hiện hành động của động từ đó.

VD: Tôi chạy (I run). Ai là người thực hiện hành động “chạy”? “Tôi (I)”. Như vậy “Tôi (I)” chính là chủ từ (Subject).

(Complete) Intransitive Verb: Động từ nào mà bản thân nó không cần tha thêm một Object (tân ngữ) hay một subject complement (bổ ngữ chủ từ) phía sau nó hay nói cách khác, chẳng có ai hay vật gì chịu tác động của dộng từ đó cả, cho nên nó được gọi là “Tự động từ / Nội động từ – (Complete) Intransitive Verb).

VD: Tôi chạy (I run). Trong câu này, “Chạy (run)” là động từ (Complete) Intransitive Verb vì chẳng có ai hay vật gì chịu tác động của động từ đó cả.


Lưu ý: khi các bạn học mẫu câu, các bạn phải biết kết hợp với những thì (Tenses) mà các bạn đã học vì bất cứ câu nào đều liên quan đến hoàn cảnh (lúc nào) điều đó xảy ra, và phải để ý đó là câu xác định, câu hỏi hay câu phủ định để xem mình có phải dùng thêm trợ động từ hay không (các bạn học phần này rồi, ôn lại). Trong Tiếng Anh, Mẫu Câu và Thì rất quan trọng. Các bạn dịch có đúng hay không là tuỳ thuộc vào việc các bạn có nắm vững 2 yếu tố này hay không.

Áp dụng:

*Walk: đi bộ
They walk
10km every day.
(Họ đi bộ mỗi ngày 10km.)

*Run: chạy
I have run for 15 minutes.
(Tôi chạy được 15 phút rồi.)

*Sleep: ngủ
She didn’t sleep
well last night.
(Hôm qua, cô ấy chẳng ngủ ngon.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e