Tags

, ,

P1: The weather is so beautiful today, isn’t it?

Thời tiết hôm nay rất đẹp đúng không?

P2: Right. We haven’t had any sunbathing on the beach for a very long time since last summer.

Đúng rồi. Chúng ta không có tắm nắng trên bãi biển lâu lắm rồi kể từ mùa hè năm rồi.

P1: Yeb. But it’s now very hot for sunbathing. Don’t you think so? 11 am already.

Ườm. Nhưng trời nóng quá sao tắm nắng được. Chị không nghĩ vậy sao? 11 giờ còn gì.

P2: Right. So tomorrow instead.

Ừ đúng hé. Thôi ngày mai vậy.

P1: Ok. Let’s get to the beach sooner tomorrow.

Ok. Mai mình xuống biển sớm hơn đi.

P2: Agreed.

Đồng ý


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e