Tags

, , ,

1, Bây giờ xin lỗi thì được gì.

It’s too late to apologize.
(You think your apology can help now?)
(You think your apology can fill up the loss in my heart?)
(dùng câu này khi nỗi mất mát về mặt tinh thần rất lớn.)

2. Ai nói cũng hay hết, làm đi rồi biết.

Come on. Don’t just say. Do and see the result for yourself.
(Everyone can have a great speech, but making it work is not that easy at all.)
(Saying is easy, doing is not.)

3. Thôi mặc kệ nó đi.

Just leave it as is. (cứ giữ nguyên như thế.)
(Well, just leave him/her alone.)
(Cứ để nó một mình.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e