Tags

, ,

  1. Bây giờ không phải là lúc để chúng ta thảo luận về điều này.

It’s not the right time for us to talk about this.
(It’s not the suitable time for us to discuss this.)

2. Đàn lại đoạn này xem.

Play this phrase again.
(Play this part again.)

3. Đừng căng thẳng quá.

Don’t be nervous.
(Just relax.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e