Tags

, ,

  1. Sarah, một lát anh đi siêu thị với bạn hay với Alice?

Sarah, in a few minutes, who will brother go to the supermarket with, you or Alice?
(Sarah, in a little while, with whom will brother go to the supermarket, you or Alice?)

2. Sao bạn làm được hay vậy?

Wow, how come you was able to make it work?
(Oh, how come you could have it done?)

3. Chỉ là hên thôi.

Well, it’s just the luck of the draw.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e