Tags

, , , ,

P1: Hey sister, our brother asked me to purchase some cookies for him, and some sweetened condensed milk as well.

Ê cưng, anh mình dặn mua một ít bánh cookie và sữa đặc có đường nữa.

P2: Ok. But tell him too much sweetened condensed milk is not good for health, especially for elderly people.

Ok. Nhưng nói với ảnh là dùng nhiều sữa đặc có đường không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là người lớn tuổi.

P1: I told him many times but he loves sweets.

Chị nói ảnh nhiều lần mà ảnh cứ thích đồ ngọt.

P2: We should help him to go on a diet.

Mình nên giúp ảnh kiêng ăn đi.

P1: Well, or we may tell him that we’ve forgot to purchase sweetened condensed milk?

À, hay là mình có thể nói là mình quên mua sữa đặc có đường?

P2: That sounds great.

Nghe được đấy.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e