Tags

, ,

  1. Tôi sợ mình làm mất mặt sư phụ.

I never want Master to lose face.
(I am afraid my deeds may cause Master to lose face.)

2. Tôi cảm thấy có lỗi với họ.

I feel guilty about taking them for granted. (cảm thấy có lỗi vì lợi dụng lòng tốt của họ)
(I feel guilty about what I have treated them with – tôi cảm thấy có lỗi về điều tôi đối xử với họ).

3. Tôi thật sự không dám.

To be honest, I dare not.
(I really dare not.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e