Tags

, , , , , , ,

The situation was that while Vinh An and Vinh Ai were playing the violins at the beach, there was an American couple walked toward and enjoyed the music. After the 2nd music piece was completed, they clapped their hands and following was the short conversation between them:

Tình huống như vầy, đang khi Vĩnh An and Vĩnh Ái chơi đàn vi-ô-lông ở bãi biển, thì có một cặp vợ chồng người Mỹ đi lại và thưởng thức nhạc. Sau khi bản nhạc thứ 2 kết thúc, they vỗ tay và sau đây là cuộc đàm thoại ngắn giữa họ:


F1: Wow, you guys play a very beautiful piece. I truly love the song. How long have you been learning the violin?

Wow, các bạn đàn một nhạc phẩm rất tuyệt. Tôi thật sự rất yêu thích bản này. Các bạn học vi-ô-lông bao lâu rồi.

Vĩnh An & Vĩnh Ái: Thank you very much indeed. We’ve been learning the violin for about 6 years now and the piano for over 8 years.

Thật sự cảm ơn chị. Chúng tôi học vi-ô-lông được khoảng 6 năm rồi ạ, còn piano thì được hơn 8 năm

F2: Oh. You can play both instruments? Interesting. You guys must be geniuses!

Ồ, các bạn có thể đàn cả hai nhạc cụ luôn hả? Thú vị đấy. Các bạn ắt hẳn là thiên tài!

Vĩnh An & Vĩnh Ái:: Well, we dare not take that praise, madam. We love both instruments and do our best to learn them. And my younger sister, Vinh An, can play another instrument, Cello, as well.

Ồ, chúng tôi không dám nhận lời khen đó đâu thưa chị. Chúng tôi yêu thích cả 2 nhạc cụ và cố hết sức để học chúng. Và em gái tôi, Vĩnh An, còn có thể chơi một nhạc cụ khác đó là Vi-ô-lông-xen.

F1 & F2: Oh, my dear. You both should go to our university in Boston. You are truly talented. You will help a lot of young generations if you take this opportunity.

Ô, trời ơi. Các bạn nên đến học trường đại học của chúng tôi ở Boston. Các bạn thực sự tài năng. Các bạn sẽ giúp rất nhiều cho thế hệ mại sau nếu các bạn tận dụng cơ hội này.

Vĩnh An & Vĩnh Ái: Well, It’s a great honor to have your compliments. There’re quite a few things to prepare for that. Sometimes, we do want something but there’s still a long distance to make our dream become real. But we’ll consider your proposal, of course. Appreciate your kindness.

Thật vinh hạnh được anh chị khen ngợi. Có nhiều thứ phải chuẩn bị cho việc đó. Đôi khi chúng ta muốn một điều gì đó nhưng vẫn còn một khoảng cách xa vời để có thể làm cho giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng, tất nhiên, chúng tôi sẽ xem xét lời đề nghị của anh chị. Chúng tôi đánh gía cao lòng tử tế của anh chị.

F1 & F2: Sure things. Think about it. Good luck.

Chắc rồi. Hãy suy nghĩ về điều đó. Chúc các bạn may mắn.

Vĩnh An & Vĩnh Ái: Thanks once again. Have a nice day.

Một lần nữa cám ơn anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e