Tags

, ,

  1. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi vẫn ko thay đổi.

No matter what happens, I’ll never change.
No matter what happens, I’ll never change my mind. (cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, tôi vẫn không thay đổi ý định của mình.)
No matter what happens, I am still who I am. (cho dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, tôi vẫn là tôi.)

2. Anh ta không đủ kiên nhẫn.

He’s not that patient enough.
He’s impatient enough.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e