Tags

, , , , , ,

A1: Hey, when will you guys have that music piece completely arranged?
(When will you guys complete the arrangement for that music piece?)

Chừng nào tụi em cải biên xong nhạc phẩm đó?

Vĩnh An & Vĩnh Ái:

Well, some time early next week. We need to fix some places. Can you help listen to this phrase?

À, có lẽ đầu tuần tới. Chúng em còn sửa một vào chỗ. Anh nghe giúp đoạn này xem.

A1: It sounds cool, but you need to keep your fingers relaxed. Then, it’ll sound more beautiful.

Nghe hay đấy, nhưng tụi em nên giữ những ngón tay thoải mái một chút. Nó sẽ nghe ngọt ngào hơn.

Vĩnh An & Vĩnh Ái:

We’ll do. Thanks very much, brother.

Tụi em sẽ làm theo. Cám ơn anh trai.

A1: With pleasure, sweet sisters.

Rất sẳn lòng, các cô nương.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e