Tags

, , ,

  1. Trời, làm ăn sống nhăn.
    (Làm ăn kiểu gì vậy trời?)
    (Chuyện quỉ quái gì đang xảy ra ở đây vậy trời?)

What the hell is going on here?
(What the heck are you guys doing?)

2. Tụi bây đang nói cái quỉ quái gì vậy hả?

What the heck are you talking about?

3. Mọi mâu thuẫn của chúng ta nên chấm dứt ở đây. Không bàn cãi thêm nữa.

All our conflicts should end here. No further debate.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e