Tags

, , , , ,

  1. Minh không còn nhiều thời gian đâu, tranh thủ đi.

We don’t have that much time left so (let’s) seize this opportunity.
We don’t have that much time left so (let’s)save every minute, please. (chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, cho nên làm ơn hãy tiết kiệm mỗi phút giây đi.)
(We’ve just got some minutes/hours left so don’t waste any more seconds. – chúng ta chỉ còn có vài phút / vài giờ nữa thôi, đừng phí thêm giây nào nữa.)

2. Khi nào mình phải đi?

When will we/I have to leave?
(When to leave?)

3. Mối quan hệ của họ đã chấm dứt, không còn cứu vãn gì được nữa đâu.

Their relationship is over. There’s nothing we can do about it.
(Their relationship is over. No further solutions, I believe. – mối quan hệ của họ chấm dứt rồi. Tôi tin không còn giải pháp nào nữa đâu.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e