Tags

, , , , , ,

  1. Bạn không nói (ra), tôi cũng tự biết.

If you don’t speak out, I still know it myself.
If you don’t tell me (about it), I can still figure it out.

2. Sao hôm nay nhìn nó/cô ấy/ anh ấy lạ vậy?

How come it/she/he looks so strange today?
Why does it/she/he look that strange today?

3. Cho dù không ôn (bài), (tôi) cũng tự nhiên nhớ được.

Despite not revising, I can still remember (the lesson/it) naturally.
Although I don’t revise, it (the lesson) still remains in my brain naturally.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e