Tags

, , , , ,

  1. Dạo này tôi hay quên.

I am often forgetful these days.
(I am a bit forgetful these days.)

2. Dù gì mình cũng lỡ mua nó rồi, không xài nó cũng hư.

Anyway, it has unexpectedly been purchased. Whether you want to use it or not, it will malfunction over time. (Dù sao đi nữa cũng mua (món đồ/thiết bị đó) rồi. Bạn muốn xài nó hay không, thì nó cũng sẽ hư theo thời gian.)

Anyway, it has accidentally been purchased. Whether you want to use it or not, it will break down some day. (Dù sao đi nữa cũng mua (món đồ/thiết bị đó) rồi. Bạn muốn xài nó hay không, thì một ngày nào đó nó cũng sẽ hư.)

3. Bạn có hối hận không.

Do you feel regretful?


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e