Tags

, , , , , , ,

Nhiều bạn nghĩ rằng mình có thể làm nhiều thứ cho đời. Tuy nhiên, có kỹ năng và kinh nghiệm không chưa đủ, mà cần phải có năng lực xây dựng những mối quan hệ và phải có nguồn tài chính ổn định thì mới có thể đạt mục tiêu của mình.

You probably think you are able to make a lot of contributions to society. However, to achieve your goal, it requires not only your skills and experience but also your ability to build relationships and having a stable source of income.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e