Tags

, , ,

  1. Xem, bạn đổ mồ hôi như tắm kìa.

Look, you’re soaking in sweat.
(Look, you’re sweating profusely.)

2. Thấy mất công ghê chưa.

See? Such waste of time!
See? It really cost time and energy. (Thấy chưa? Thật sự (đã) mất thời gian và sức lực rồi đó.)

3. Còn gì muốn nói không?

Anything to say?


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e