Tags

, , , , , , , , , , ,

  1. Bất cứ nghề nào bạn làm, bạn cần phải thường xuyên rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình. Đó là điều bắt buộc.

No matter what you do, you need to train and upgrade your skills regularly. It’s a must.

No matter what career you’re pursuing, you need to train and upgrade your skills regularly. It’s a must.(Bất kỳ nghề gì bạn đang đeo đuổi, bạn phải thường xuyên luyện tập và nâng cao kỹ năng của mình. Đó là điều bắt buộc.)

2. Bạn phải cẩn thận khi đòi hỏi tăng lương. Trước tiên, bạn phải biết mình là ai, đã đóng góp được gì cho công ty. Nếu bạn thật sự là người có năng lực, và sếp bạn là nhà chiến lược có tầm nhìn xa, thì bạn không cần phải nói gì hết, sếp của bạn biết phải làm gì để giữ chân nhân viên giỏi. Hãy nhớ điều này: trên đời này, chẳng ai ban cho bạn bất cứ điều gì một cách nhưng không.

Be careful when you ask for a pay rise. Firstly, you need to know who you are and what you’ve contributed to the company. If you are a truly capable employee and your boss is a strategist with great vision, you don’t need to say anything and he/she knows what to do to retain excellent employees. Remember, on this earth, nobody’s given you anything for free.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e