Tags

, , , , , , ,

Trong thực tế, có rất nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ví dụ: không ai biết được thiên tai sẽ ập đến lúc nào, dịch bệnh sẽ xuất hiện ở đâu và lúc nào, khi nào chúng ta sẽ qua đời… Vì thế mỗi người nên sống có ý nghĩa vì những năm trên đất của mình (tuổi thọ trên đất của chúng ta) quá ngắn ngủi.

In reality, there’re so many things out of our control. For instance, nobody knows when natural disasters will hit us, when and where pandemics will appear, when we will pass away… Therefore, every single one of us should live a meaningful life since our life span is too short on earth.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e