Tags

, ,

  1. Tôi nói đùa mà bạn cũng tin nữa sao.

I’ve just told jokes and you believed them without hesitation?
I’ve made up the story and you believed it without hesitation? (Tôi dựng chuyện và bạn tin liền không chút do dự sao?)

2. Tôi chỉ nhớ mang máng.

I’ve just vaguely remembered.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e