Tags

, , ,

  1. Bạn nên luôn nhớ điều này: “Khổ trước, sướng sau.”

You should always remember this: “No pain, no gain.” (Bạn phải luôn nhớ điều này: “Chẳng có gian khổ thì chẳng có thành công.”

2. Ở đời, khi một người tự nhiên biếu cho bạn thứ gì, thì chắc chắn người đó muốn lấy lại thứ gì đó từ bạn.

In life, when someone suddenly offers you something, he or she will surely wants to get something in return.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e