Tags

, , , , , , , , , , , , , , , ,

  1. Đôi lúc, dù muốn hay không muốn, chúng ta phải đương đầu với những khó khăn phía trước. Cho nên, chúng ta cần phải bình tĩnh và suy nghĩ các giải pháp để vượt qua những trở ngại đó.

Sometimes, whether you want or not, we have to encounter obstacles ahead. Therefore, we need to be calm and think of solutions to overcome those barriers.

2. Bạn ơi, hãy tích cực hơn đi. Đừng nản chí. Mình tin rồi đây bạn sẽ tìm được giải pháp tốt nhất để cải biên nhạc phẩm này nghe mê ly luôn.

Be more positive, buddy. Don’t be discouraged. I believe you’ll soon find the best solution to arrange this (music) piece to make it sound so cool.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e