Tags

Adjective (tính từ) là những từ dùng để làm rõ nghĩa thêm cho danh từ hay đại từ.

Ví dụ:

A girl

(một cô gái. Khi nói như vầy thì không ai biết về cô gái bạn đang nói là ai.)

A beautiful girl

(Khi thêm tính từ BEAUTIFUL vào, thì người ta có chút phân biệt rồi đó.)

That beautiful girl (cô gái đẹp này)

THIS beautiful girl (cô gái đẹp kia)

(Khi thêm tính từ THAT hoặc THIS nữa, thì người ta phân biệt rõ hơn.)

Vì thế, trong một câu, đôi khi có một, hai, ba, thậm chí nhiều tính từ sử dụng để làm rõ nghĩa cho một danh từ.

Ví dụ:

That beautiful young girl with a blue dress. (Cô gái trẻ đẹp đang mặc đầm màu xanh dương đó.)

(Trong cụm từ trên có đến 4 tính từ: THAT, BEAUTIFUL, YOUNG, WITH A BLUE DRESS, được dùng để làm rõ nghĩa danh từ “girl”. )

Lưu ý: đôi khi có những tính từ là một từ, đôi khi cũng có những cụm từ đóng vai trò là tính từ. Ví dụ trường hợp trên “WITH A BLUE DRESS” chẳng hạn.)


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e