Tags

,

Động từ là một thành phần QUAN TRỌNG trong câu để nói cho chúng ta biết chủ từ hành động gì, làm gì, suy nghĩ gì, thích gì, là gì, có thể muốn gì… Có 3 loại động từ:

Chúng tôi có ký hiệu T01 – , T02 – , T03 -,… để các bạn tham khảo công thức Tense cho câu đó bằng cách nhấp vào ký hiệu đó ở cuối câu.

 1. Action verbs (động từ hành động)
  Ví dụ:
  – I GO to school 5 days a week.  (Tôi ĐI học 5 ngày một tuần – GO là động từ chỉ hành động) – Xem (T01 – sp)
  – She can RUN 10 km in a hour. (Cô ta có CHẠY 10 cây số trong một giờ – RUN là động từ chỉ hành động.) – Xem (T01 – sp)
 2. Linking verbs (động từ chỉ trạng thái)
  Ví dụ:
  – I AM a teacher. (tôi giáo viên – BE là linking verb) – Xem (T01 – sp)
  – They will BECOME pianists soon. (Họ sẽ sớm TRỞ THÀNH những nghệ sĩ piano. – BECOME là linking verb) – Xem (T08 – sf)
  – She SEEMED annoyed. (Cô ấy DƯỜNG NHƯ bực bội – SEEM là linking verb) – Xem (T05 – spa)

  Ngoài 3 động từ linking verb thông dụng nhất: to be, to become, to seem, còn có những động từ thông dụng khác vừa làm linking verb, vừa làm action verb. Tuy nhiên nghĩa của nó khi là động từ linking verb sẽ khác. Sau đây là những ví dụ minh hoạ của những từ đó có nghĩa gì khi nó là linking verb:
  I FEEL sick. (Tôi CẢM THẤY mình bị bệnh. – FEEL là linking verb) – Xem (T01 – sp)
  I GET sick. (Tôi TRỞ bệnh – GET trong trường hợp này có nghĩa become, là linking verb.) –  Xem (T01 – sp)
  She LOOKS beautiful. (cô ấy TRÔNG đẹp thiệt. – LOOK trong trường hợp này mô tả dáng vẻ của một người hay một vật nào đó, là linking verb.) –  Xem (T01 – sp)
  They REMAINED silent. (Họ GIỮ THÁI ĐỘ yên lặng. REMAIN trong trường hợp này là giữ nguyên trạng thái nào đó, là linking verb.) – Xem (T05 – spa)
  – His attitude GROWS better.
  (Thái độ của anh ấy DẦN DẦN TRỞ NÊN tốt hơn. GROW trong trường hợp này có nghĩa dần dần trở nên, là một linking verb.) – Xem (T01 – sp)
  – Well, this sort of flower SMELLS fragrant. (À, loại hoa này CÓ MÙI thơm phức. SMELL trong trường hợp này có nghĩa là phát ra mùi, là linking verb) – Xem (T01 – sp)


 3. Modal verbs (động từ khiếm khuyết)
  Trong tiếng Anh chỉ có một vài động từ modal verb: can, could, will, would, may, might, shall, should, must, ought to.
  – I CAN swim. (Tôi CÓ THỂ bơi lội – CAN là một modal verb)
  – Children SHOULD go to bed early. (Trẻ con NÊN đi ngủ sớm – SHOULD là một modal verb)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e