Bài tập: hãy đổi những câu ở thể chủ động (Active Voice) sau đây sang câu ở thể bị động (Passive Voice).

  1. They asked him to stay away from them. (Họ yêu cầu anh ta tránh xa họ ra.)
  2. Don’t you understand this simple question? (Bạn không hiểu câu hỏi đơn giản này sao?)
  3. What have they done on this stuff? (Họ đã làm gì trên món đồ này vậy?)
  4. Alice’s been writing her essay since 7:00 AM. (Alice đã và đang viết bài luận văn của cô ấy từ 7 giờ sáng.)
  5. They will be holding their wedding party at 7:30 PM tomorrow. (Họ sẽ tổ chức tiệc cưới của họ vào 7:30 chiều ngày mai.)

Answers: 

  1. He was asked to stay away from them.
  2. Isn’t this simple question understood by you?
  3. What has been done on this stuff (by them)?
  4. Alice’s essay has been being written by herself since 7:00 AM.
  5. Their wedding party will be being held at 7:30 PM tomorrow.

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e