Tags

,

Chức năng của Verb (động từ)

4. Giúp tạo ra những mẫu câu hay những mẫu động từ (verb patterns) trong tiếng Anh

Chúng ta sẽ học chi tiết về Verb Patterns trong loạt bài học khác. Sau đây là một số ví dụ cơ bản về những mẫu động từ sử dụng trong tiếng Anh:

a. Verb + To VERB (Động Từ + Động Từ Nguyên Mẫu có To):

  • He can’t AFFORD TO BUY such a big house. (Anh ấy không có khả năng mua nổi căn nhà lớn như thế,)
  • I PROMISE TO SEND you a gift. (Mình hứa sẽ gởi quà cho bạn.)

b. Verb + VERB-ING (Động Từ + Động Từ thêm ING)

  • We haven’t FINISHED EATING yet. (Chúng tôi chưa ăn xong.)
  • They really ENJOY PLAYING the piano. (Các bạn ấy thực sự thích chơi đàn piano.)

c. Verb + To VERB hoặc là Verb + VERB-ING (Có những Verb đi sau nó là một To Verb hoặc Verb-ing. Tuy nhiên nghĩa hơi khác một tí.)

  • She LOVES MAKING cakes. (Chị ấy rất thích làm các loại bánh. Mẫu động từ này muốn nhấn mạnh là chị ấy rất thích quá trình mình làm bánh từ khâu chế biến đến thành phẩm.)
  • She LOVES TO DRINK some pure water every early morning. (Cô ấy rất thích uống một ít nước lọc vào mỗi sáng sớm. Mẫu động từ này muốn nhấn mạnh là cô ấy có thói quen cứ mỗi sáng sớm là thích uống một ít nước lọc.)

d. Còn nhiều Verb Patterns khác. Chúng ta sẽ trở lại bài học chi tiết về Verb Patterns vào dịp khác.


Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e