Tags

, ,

Trạng từ/ngữ (Adverb) là từ hay cụm từ dùng để bổ nghĩa cho tĩnh từ, cho động từ, cho trang từ khác hay cho cả câu.

 1. Adverb bổ nghĩa cho tĩnh từ:
  – The house is VERY beautiful (căn nhà RẤT đẹp. Beautiful là tĩnh từ, VERY là trạng từ, bổ nghĩa cho Beautiful.)
  – This issue becomes MORE AND MORE complicated. (Vấn đề này NGÀY CÀNG trở nên phức tạp. Complicated là tĩnh từ, MORE AND MORE là trạng ngữ, bổ nghĩa cho Complicated.)
 2. Adverb bổ nghĩa cho động từ:
  – She can speak English WELL. ( ấy có khả năng nói tiếng Anh GIỎI. Speak là động từ, WELL là trạng từ, bổ nghĩa cho Speak.)
  – We shall arrive ON TIME. (Chúng ta sẽ đến ĐÚNG GIỜ. Arrive là là động từ, ON TIME là trạng ngữ, bổ nghĩa cho Arrive.)
 3. Adverb bổ nghĩa cho trạng từ khác:
  – She can speak English VERY well. (Cô ấy có khả năng nói tiếng Anh rất giỏi. Well là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ speak. VERY là trạng từ, bổ nghĩa cho trạng từ Well.)
  – Wow, that leopard runs SO fast. (Con báo đó chạy RẤT nhanh. Fast là trạng từ, bổ nghĩa cho động từ run. SO là trạng từ, bổ nghĩa cho trạng từ Fast.)
 4. Adverb bổ nghĩa cho cả câu:
  FORTUNATELY, they’ve arrived there in time. (May là, họ đã đến đó kịp lúc. FORTUNATELY là trạng từ, bổ nghĩa cho cả câu.)
  HOPEFULLY, we will have it done by tomorrow. (HY VỌNG là, chúng ta sẽ hoàn tất nó vào trước ngày mai. HOPEFULLY là trạng từ, bổ nghĩa cho cả câu.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e