Tags

, , , ,

3. Adverb of Degree (Trạng từ chỉ mức độ):

Trong tiếng Anh, có vài từ Adverb of Degree thông dụng: very, so, too, just, enough, quite, extremely, almost, nearly. Thông thường thì những Adverb of Degree đứng trước một Adjective, một Verb, hoặc một Adverb khác mà nó bổ nghĩa. Tuy nhiên, một vài ngoại lệ. Bây giờ chúng ta nghiên cứu từng Adverb of Degree bên trên nhé.

* VERY, SO, QUITE, EXTREMELY: đứng trước Adjective/Adverb, bổ nghĩa cho Adjective/Adverb đó.

  • She is VERY beautiful. (Cô ấy RẤT đẹp. VERY đứng trước tĩnh từ Beautiful và bổ nghĩa cho nó.)
  • That car runs SO fast. (Chiếc xe đó chạy QUÁ nhanh. SO đứng trước trạng từ Fast và bổ nghĩa cho nó.)
  • This dress is QUITE simple. (Chiếc đầm này KHÁ đơn giản. QUITE đứng trước tĩnh từ Simple và bổ nghĩa cho nó.)
  • Wow, The exercise is EXTREMELY difficult. (Wow, bài tập này CỰC KỲ khó. EXTREMELY đứng trước tĩnh từ Difficult và bổ nghĩa cho nó.)

* TOO: đứng trước Adjective/Adverb, bổ nghĩa cho Adjective/Adverb đó. Tuy nhiên nó mang nghĩa “QUÁ… đến nỗi không thể…” đối với một người nào đó, mặc dù cấu trúc câu không có từ “NOT”.

  • The exercise is TOO difficult to solve. (Bài tập này QUÁ khó đến nỗi không thể giải được.)
  • I am TOO tired to go out. (Tôi QUÁ mệt không thể ra ngoài được.)

* ENOUGH: đứng sau Adjective/Adverb, bổ nghĩa cho Adjective/Adverb đó.

  • I am not sure if he is good ENOUGH to join the contest. (Tôi không chắc là anh ấy có ĐỦ giỏi để tham gia cuộc thi không đó nha. ENOUGH đứng sau tĩnh từ Good và bổ nghĩa cho nó.)
  • Please work hard ENOUGH if you want to live in this city. (Làm ơn làm việc ĐỦ chăm chỉ nếu bạn muốn sống trong thành phố này. ENOUGH đứng sau trạng từ Hard và bổ nghĩa cho nó.)

* ALMOST/NEARLY: đứng trước Verb/Adverb và bổ nghĩa cho nó.

  • Well, it’s ALMOST done. (À, nó GẦN NHƯ được làm xong rồi. ALMOST đứng trước động từ Do và bổ nghĩa cho nó.)
  • ALMOST/NEARLY there. (SẮP xong rồi/ GẦN đến rồi. ALMOST/NEARLY đứng trước trạng từ There, bổ nghĩa cho nó.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e