Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hấu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

 1. Prepositions of Direction (Những Giới từ chỉ hướng đi):
  – She goes TO school 5 days a week. (Cô ấy đi TỚI trường (đi học) một tuần 5 ngày. TO: đến một nơi hay địa điểm nào đó.)
  – He was walking INTO the room when I arrived.  (Anh ấy đang bước VÀO phòng khi tôi đến nơi. INTO: vào trong phòng, vào trong hội trường, vào trong nhà, vào trong lòng biển, vào trong lòng sông, vào trong rừng…)
  The plane landed ON the runway. (Chiếc máy bay đang hạ cánh XUỐNG/TRÊN đường băng. ON: trên mặt đường, trên bề mặt của một vật thể hay mặt phẳng.)
  – They are running TOWARD the river. (Họ đang chạy về PHÍA con sông. TOWARD: về phía, hướng về phía)
  – He decided to move the piano INTO the living room. (Anh ấy quyết định di chuyến chiếc đàn piano VÀO phòng khách.)
  – He fell ON/ONTO the floor. (Anh ấy ngã TRÊN/XUỐNG sàn nhà. ON/ONTO: trên mặt đường, trên bề mặt của một vật thể hay mặt phẳng.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e