Tags

, , ,

2. Prepositions of Time (Những Giới từ chỉ thời gian): Có vài giới từ thông dụng trong tiếng Anh chỉ thời gian: in, on, at, during, for.
* FOR: được dùng để mô tả một việc gì đó hay một hành động nào đó kéo dài trong một giai đoạn hay một khoảng thời gian nào đó …

  • Vinh An and Vinh Ai have been learning the piano FOR 8 years. (Vĩnh An và Vĩnh Ái đã và đang học piano (TRONG KHOẢNG THỜI GIAN) 8 năm rồi. FOR: trong trường hợp này không cần dịch sang tiếng Việt, nhưng nó thêm vào trong câu tiếng Anh để nói lên khoảng thời gian 8 năm.)
  • We’ll make a trip to Vung Tau FOR 5 days. (Chúng ta sẽ đi du lịch Vũng Tàu 5 ngày.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e