Tags

, , ,

2. Prepositions of Time (Những Giới từ chỉ thời gian): Có vài giới từ thông dụng trong tiếng Anh chỉ thời gian: in, on, at, during, for.
* DURING: xuyên suốt toàn bộ thời gian của một sự kiện, một buổi họp hay một hoạt động nào đó

  • You are not allowed to use mobile phone DURING class. (Bạn không được phép dùng điện thoại TRONG giờ học.)
  • We have to stay home DURING the social distancing time. (Chúng ta phải ở nhà TRONG SUỐT thời gian giãn cách xã hội.)
  • Everyone must keep silent DURING recording. (Mọi người phải giữ yên lặng TRONG LÚC thu âm.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e