Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*ON (bên trên/ở trên): chỉ một vật hay một người đang ở trên bề mặt của vật thể nào đó.

  • Where is the picture which/that was hanging ON the wall?. (Bức tranh mà được treo TRÊN tường đâu rồi nhỉ?)
  • Hey, what’s it ON the ceiling? (Ê, cái gì TRÊN trần nhà vậy?)
  • Once we still live ON this earth, we have to prepare for unexpected natural disasters. (Một khi chúng ta còn sống TRÊN đất này, chúng ta phải chuẩn bị cho những thiên tai bất ngờ ập đến.)
  • Have you ever lived ON a boat? (Bạn có bao giờ sống TRÊN thuyền/tàu chưa?)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e