Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*IN (bên trong/ở trong): chỉ một vật hay một người đang ở bên trong vật thể, trong khuôn viên nào đó…

  • He was lost IN the forest. (Anh ấy bị lạc TRONG rừng.)
  • She lives IN a comfortable house. (Cô ấy sống TRONG một căn nhà đầy đủ tiện nghi.)
  • The children are playing badminton IN the park. (Bọn trẻ đang chơi cầu lông TRONG công viên.)
  • What’s it IN the box? (Thứ gì TRONG hộp vậy?)
  • Your pen is IN the drawer, I think. (Tôi nghĩ cây viết của bạn nằm TRONG ngăn kéo.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e