Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*BELOW (bên dưới, ở bên dưới: chỉ một vật hay một người đang ở bên dưới ai đó, hay ở dưới một vật nào đó…

  • Our apartment is BELOW Alice’s. (Căn hộ của chúng tôi nằm BÊN DƯỚI căn hộ của Alice.)
  • Hey, there’s a stain on your shirt, just BELOW the pocket. (Ê, có một vết dơ trên áo sơ mi của bạn, ngay BÊN DƯỚI cái túi kìa.)
  • Hang the picture BELOW the clock. (Hãy treo bức tranh BÊN DƯỚI chiếc đồng hồ.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e