Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*IN FRONT OF (phía trước, ở đằng trước): chỉ một vật hay một người đang ở phía trước ai đó, hay ở đằng trước một vật nào đó…

  • The person standing IN FRONT OF the woman with a red dress in the queue is my sister-in-law. (Người mà đứng TRƯỚC người phụ nữ mặc chiếc đầm màu đỏ trong hàng chờ là em vợ của tôi.)
  •  Are the two girls sitting IN FRONT OF you on the bus your children? ( Có phải 2 cô bé ngồi PHÍA TRƯỚC bạn trên xe buýt là con của bạn không?)
  • Can you confidently give/make a speech IN FRONT OF the crowd? (Bạn có tự tin diễn thuyết TRƯỚC đám đông không?)
  • I am waiting IN FRONT OF your house. (Tôi đang đợi TRƯỚC nhà bạn đây.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e