Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*ABOVE (bên trên, ở bên): chỉ một vật hay một người đang ở bên trên ai đó, hay ở trên một vật nào đó…

  • They rented an apartment ABOVE ours. (Họ thuê một căn hộ BÊN TRÊN căn hộ chúng tôi.)
  • He had a cut two centimeters long ABOVE his right eye as a result of the last night riot. (Anh ta bị một vết cắt dài 2cm PHÍA TRÊN mắt phải là kết quả của vụ ẩu đả tối hôm qua.)
  • The helicopter is hovering ABOVE the building to rescue victims of the fire. (Chiếc trực thăng đang bay giữ yên một chỗ PHÍA TRÊN toà nhà để cứu những nạn nhận của vụ hoả hoạn.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e