Tags

, , ,

Giới từ (Preposition) là từ hay cụm từ dùng để chỉ hướng đi, chỉ thời gian, địa điểm, vùng nào đó, chỉ mối liên hệ giữa người với người, người với vật hay vật với vật… 

Thông thường hầu hết các giới từ (Preposition) được theo sau bởi một danh từ (Noun) hoặc cụm danh từ (Noun phrase).

3. Prepositions of Place (Những Giới từ chỉ nơi chốn). Có vài giới từ chỉ nơi chốn thông dụng: AT, ON, IN, NEAR, NEXT TO, BELOW, ABOVE, IN FRONT OF, BEHIND, BETWEEN…

*BETWEEN (ở giữa): chỉ một vật hay một người đang ở giữa 2 người, hay 2 vật nào đó…

  • Sarah is sitting BETWEEN Vinh An and Vinh Ai. (Sarah đang ngồi GIỮA Vĩnh An và Vĩnh Ái.)
  • Long An province is located BETWEEN Ho Chi Minh city and the rest of the Mekong Delta. Mekong Delta comprises 12 provinces: Long An, Dong Thap, Tien Giang, An Giang, Ben Tre, Vinh Long, Tra Vinh, Hau Giang, Kien Giang, Soc Trang, Bac Lieu, and Ca Mau. Long An serves as a bridge BETWEEN Ho Chi Minh city and the other 11 provinces of the Mekong Delta. (Tỉnh Long An nằm GIỮA TP. Hồ Chí Minh và phần còn lại của Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng Bằng Sông Cửu Long gồm 12 tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, and Cà Mau. Long An phục vụ làm cầu nối GIỮA TP Hồ Chí Minh và 11 tỉnh khác của Đồng Bằng Sông Cửu Long.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn các bạn.

logo_e