Tags

,

Conjunction (Liên từ) là từ hay cụm từ dùng để liên kết 2 từ (two words), 2 cụm từ (two phrases), 2 mệnh đề (two clauses) thậm chí 2 câu (two sentences) lại với nhau.

1. Coordinating Conjunctions: là những liên từ dùng để kết nối 2 từ, 2 cụm từ, 2 mệnh đề tương đồng về mặt ngữ pháp. Những Coordinating Conjunctions thông dụng nhất trong tiếng Anh: AND, BUT, OR, EITHER… OR, NEITHER…NOR, BOTH…AND.

*BUT (nhưng, nhưng mà):

  • They are not guitarists BUT violinists. (Họ không phải là nghệ sĩ đàn gui-ta NHƯNG MÀ là nghệ sĩ violin.)
  • He is  very hard-working BUT not very smart. (Anh ấy làm việc rất chăm chỉ NHƯNG MÀ không thông minh lắm.)
  • It’s a very beautiful dress, BUT I can’t afford to buy it. (Đó là chiếc đầm rất đẹp NHƯNG MÀ tôi không có khả năng mua nó.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn:  các bạn.

logo_e