Tags

,

Conjunction (Liên từ) là từ hay cụm từ dùng để liên kết 2 từ (two words), 2 cụm từ (two phrases), 2 mệnh đề (two clauses) thậm chí 2 câu (two sentences) lại với nhau.

1. Coordinating Conjunctions: là những liên từ dùng để kết nối 2 từ, 2 cụm từ, 2 mệnh đề tương đồng về mặt ngữ pháp. Những Coordinating Conjunctions thông dụng nhất trong tiếng Anh: AND, BUT, OR, EITHER… OR, NEITHER…NOR, BOTH…AND.

*Or (hoặc là, hay là):

  • Is it Saturday OR Sunday today? (Hôm nay là Thứ Bảy HAY CHỦ NHẬT ta?)
  • I don’t know if it’s good OR bad to help him on this. (Tôi không biết giúp đỡ anh ta về điều này tốt HAY xấu đây.)
  • You’d (You had) better pay for this item now OR you won’t have it since a lot of others want to buy it. (Tốt hơn là ông nên trả tiền cho món hàng này ngay đi HOẶC LÀ ông sẽ không sở hữu nó được vì có nhiều người khác đòi mua nó lắm.)

Hãy “LIKE” trang Fanpage của chúng tôi để giúp nhiều người có cơ hội học tiếng Anh miễn phí. Chúng tôi rất cám ơn:  các bạn.

logo_e